Algemene voorwaarden Marie-Julliette

Marie-Julliette wil graag met al zijn klanten een goede relatie opbouwen om binnen de grenzen van het mogelijke nog beter aan hun behoeften te kunnen voldoen. De algemene verkoopsvoorwaarden die hierna volgen zijn dan ook in dit opzicht opgesteld zodat deze relatie op een gezonde basis kan verder groeien.

Onderstaande voorwaarden zijn geldend voor aankopen via de webshop van Marie-Julliette. 

De verkoper:
Marie-Julliette
Vilvoordsesteenweg 7D Bus 1
1850 Grimbergen
BTW BE 0764.756.116

Algemeenheden:
Door het doorsturen van de online bestelling verbindt u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Prijzen:
De prijzen aangeduid op de webshop zijn van toepassing. Deze prijzen zijn steeds inclusief BTW.  
Marie-Julliette kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.
Verzendkosten worden getoond bij het afrekenen van de bestelling.

Bestellingen:
Bestellingen worden pas aanvaard na betaling van de klant. De betaalmethoden zijn: Bancontact, Visa en Mastercard.
Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de webshop. Er worden geen bestellingen (noch wijzigingen of toevoegingen aan online geplaatste bestellingen) aanvaard via telefoon, e-mail, facebook of andere media.

Verzending
Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje binnen de 2 werkdagen aan Bpost (of andere pakjesdienst naar keuze van de verkoper) overhandigd. Alle enveloppen en pakjes worden verzonden met Bpost (of andere pakjesdienst naar keuze van de verkoper). Marie-Julliette is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb. Kerstmis) bij Bpost (of andere pakjesdienst naar keuze van de verkoper).

Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft aanleiding tot extra kosten ten laste van de koper.

Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik van de goederen in verpakking. Hierbij wordt steeds contact opgenomen met Marie Julliette per e-mail via [email protected] 

Risico van verzending
Marie-Julliette is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost ((of andere pakjesdienst naar keuze van de verkoper). Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

Verzakingsrecht - retourneren
Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten, behalve soldenartikelen. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Marie-Julliette, Vilvoordsesteenweg 7D bus 1, 1850 Grimbergen, België. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking, terug in ons bezit hebben.

Overmacht
Elk geval van overmacht bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder dat de tegenpartij enige aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Garantie
Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Geschillen
Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, waarvan de interne bevoegdheid wordt bepaald volgens onze hoofdzetel, in het bijzonder deze van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde en het vredegerecht van het kanton Meise.